Läsäventyret strävar efter att lyfta fram läsningen

Läsäventyret strävar efter att lyfta fram läsningen

Våra läsvanor, liksom alla livslånga vanor vi har, börjar tidigt och behöver kontinuerligt stöd.

I dag behöver den här grundförutsättningen för samhällsdeltagande, utbildning och personlig utveckling få större synlighet.

Här en intervju med Läscentrums svenska kulturproducent Barbro Enckell-Grimm. Artikeln är publicerad på Svenska Yles webbplats.

Se även